1K polyuretan


Polyuretan - HAG
Flytande polyuretan för tätning och stabilisering av jord, berg och betong. HAG (Hydro Active Grout) är enkomponents polyuretanprodukter som reagerar vid kontakt med vatten. Vid reaktionen bildas en gel som expanderar under gasbildning (CO2) till en hård plast (HA Cut AF) eller till en elastisk plast (HA Flex LV AF). HA Cut CFL AF är en kombination av HA Cut AF och HA Flex LV AF (35%). Reaktionstiden kan styras med katalysator (t.ex. HA Cut Cat AF resp. HA Flex Cat AF). AF-serien har en förbättrad cellstruktur vilket ger högre hållfasthet och bättre beständighet jämfört med föregående typer och är dessutom ej klassad som farligt gods (förutom HA Flex SLV - 25 kg förpackning) vilket ger enklare och billigare transporter. AF-serien är ftalatfri och uppfyller krav enligt REACH-förordningen.

1K polyuretan
Enkomponents (1K) polyuretan produceras på fabrik genom s.k. prepolymeriseringsteknik, vilket ger en kontrollerad reaktionsprocess. Injekteringsmaterialet är hydroaktivt, dvs. det reagerar vid kontakt med fukt eller rinnande vatten. Katalysatormängden bestämmer tiden till reaktion, då det bildas en gel som expanderar under gasbildning. 

Produktöversikt 1K polyuretan.pdf


Följande typer finns i vårt sortiment, kontakta oss för mer information:

HA Cut AF
Injekteringspolyuretanen HA Cut AF används för tätning och stabilisering av berg, jord eller betong. Materialet bildar ett höghållfast skum med slutna celler inne i fogen eller sprickan.
Tekniskt Datablad HA Cut AF.pdf

HA Cut CFL AF
Injekteringspolyuretanen HA Cut CFL AF är en blandning av HA Cut AF (65%) och HA Flex LV AF (35%), som används för en mer flexibel vattentätning i berg, jord eller betong. Materialet bildar ett halvflexibelt skum med slutna celler inne i sprickan.
Tekniskt Datablad HA Cut CFL AF.pdf

HA Cut Cat F/XF/SXF AF 
De snabba katalysatorerna HA Cut Cat F/XF/SXF AF används för HA Cut AF och HA Cut CFL AF där mycket snabb reaktion eftersträvas, speciellt vid låga temperaturer.
Tekniskt Datablad HA Cut Cat F, XF, SXF AF.pdf

HA Flex LV AF 
Injekteringspolyuretanen HA Flex LV AF är mer lättflytande (Low Viscosity) än HA Flex AF och används för tätning av betong utsatta för viss rörelse. Medlet bildar ett flexibelt skum med slutna celler inne i fogen. Används vid sprickor större än 0,5 mm.
Användningen av HA Flex LV AF är, tillsammans med katalysatorn HA Flex Cat AF, CE-godkänd som sprickförseglingsmetod.

HA Flex SLV AF
Injekteringspolyuretanen HA Flex SLV AF är ännu mer lättflytande (Super Low Viscosity) än HA Flex LV AF och används för tätning av betong utsatta för viss rörelse. Materialet bildar ett flexibelt skum med slutna celler inne i fogen. Används i sprickor mindre än 0,5 mm.
Tekniskt Datablad HA Flex, Flex LV, Flex SLV AF.pdf

HA Safefoam NF
Injekteringspolyuretanen HA Safefoam NF är en hydrofil polyuretan för tätning av rörliga och läckande sprickor. Miljösäker och ftalatfri med låg viskositet. Produkten används utan katalysator.

Exempel på användningsområden:

  • Kan användas som 2-komponent injekteringsmedel med förhållande 1/1 (med vatten som andra
          komponent).
  • Fyllning av håligheter under grundvattennivå.
  • Tätning av rörskarvar och inspektionsschakter/-luckor.
  • Trygg vattentätning med polyuretan även i murkonstruktioner.
  • Skärminjektering under grundvattennivå i tex brunnar med läckande ringskarvar.
    Tekniskt Datablad HA Safefoam NF.pdf


Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig