2K polyuretan


Tvåkomponents (2K) polyuretan reagerar snabbt och expanderar mellan 0-20 gånger, beroende på vald produkttyp. B-komponenten utgörs av isocyanat (monomer MDI) och är densamma för de tre ROCKSTAB-typerna, men beroende på vilken A-komponent som väljs blir expansionsgraden olika.
ROCKSTAB är speciellt avsedd för bergförstärkning, bultinjektering, fyllning av stora hålrum och sprickor.

Följande typer finns i vårt sortiment:

ROCKSTAB 1.2  
Tvåkomponents injekteringspolyuretan med kort
reaktionstid och 15-20 ggr expansion.
Härdad ROCKSTAB 1.2 har en tryckhållfasthet på
ca 15 MPa per N/mm2.

ROCKSTAB 1.3 
Tvåkomponents injekteringspolyuretan med kort
reaktionstid och 3 ggr expansion.
Härdad ROCKSTAB 1.3 har en tryckhållfasthet på
ca 30 MPa per N/mm2.

ROCKSTAB 1.4
Tvåkomponents injekteringspolyuretan med kort
reaktionstid och ingen expansion alls.
Härdad ROCKSTAB 1.4 har en tryckhållfasthet på
ca 60 MPa per N/mm2.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig