God Jul 2022

I år har vi valt att skänka pengar till         

I Göteborg lever allt för många barnfamiljer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med akuta och långsiktiga insatser, så
att fler familjer ska få en bättre levnadsstandard. På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och
är med och skapar en möjlighet till förändring.
Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org