Julhälsning 2023

Vi tackar för det gångna året
och önskar alla våra kunder
och samarbetspartners
en riktigt God Jul.

                    I år har vi valt att skänka pengar till Stadsmissionen


I Göteborg lever allt för många barnfamiljer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med akuta och långsiktiga insatser, så att fler familjer ska få en bättre levnadsstandard. På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org