Fogtätningsprodukter

Vårt sortiment av fogtätningsprodukter omfattar både injekteringsslang och svällfogband, som lämpar sig för tätning av vanliga gjut- eller konstruktionsfogar. Injekteringsslangar installeras istället för, eller – som förebyggande åtgärd – i tillägg till andra typer av fogband. Vi kan även erbjuda svällfogmassan Swellseal Mastic WA med god vidhäftning.


Injekteringsslang

Injekteringsslangar gjuts in i betongkonstruktioner för tätning av gjutfogar. Infiltra-Stop systemet används för både platsgjutna fogar och fogar mellan prefabelement och tätningen utförs genom injektering av vattenreaktiv polyuretan (HAG).

Följande typ finns i vårt sortiment:

INFILTRA STOP
Injekteringslang med en stödspiral av stål för att motverka sammanpressning under gjutning, samt flera membran så att slangen inte slammar igen. Passar för injektering med polyuretan.

Användningsområden
- Horisontella och vertikala gjutfogar
- Gjut- eller konstruktionsfogar i golv eller väggar
- Rörgenomföringar/öppningar för rörgenomföringar
- Runt form till bottenplatta
- Fogar, injektering i slang där ingen annan vattentätning fungerar

Beståndsdelar
- Ståltrådspiral håller injekteringskanalen öppen
- Filtermembran hindrar att cementkorn tränger in i injekteringskanalen
- Vävt slanghölje skyddar membranet och låter injekteringsmedlet tränga ut i sprickor och hålrum
Montering
- Slangen fästs med P-klämmor eller clips, P-klämmorna fästs med betongspik m/bricka
- Ca 4-5 infästningar per m slang
- Rekommenderad maxlängd: 6 m
- Kan också monteras på ojämnt underlag (i kombination med SwellSeal Mastic WA)

Teknisk data
- 86% injekterbar kontaktyta
- Dimension: Ø12 mm
- Vikt: 71 g/m
- Brukstemperatur: Upp till 70°C
- Styrka ståltrådspiral: ca 1800 N/mm2
- Pordiameter i filtret: ca 35 µm

Produktinformation INFILTRA STOP.pdfSvällfogband

Expanderade fogband är avsedda för vattentäta gjutfogar, betongelementfogar, avloppssystem och rörgenomföringar.


Följande typer svällfogband finns i vårt sortiment:

BENTORUB+
Vattenreaktivt svällfogband av bentonitlera / butylgummi för vattentäta gjut- och konstruktionsfogar och rörgenomföringar i betongkonstruktioner. Den första svällningen är fördröjd upp till 3 dagar för att hindra bentonitfogbandet att reagera på grund av eventuellt regnvatten efter utläggning. Det är enkelt att installera, ekologiskt samt långtidsbeständigt.

Användningsområden
- Gjutfogar
- Rörgenomföringar
- Mot slitsväggar
- Vid dilationsfogar i betong
- Mot spontvägg

Montering
- Fästes med betongspik m/bricka (ingår ej)
- Ojämnt underlag utjämnas med Swellseal Mastic WA
- Minimum betongövertäckning 7 cm

Tekniska data
- Sväller upp till ca. 400% av ursprunglig storlek i färskvatten, når max. svällning efter ca 10 dagar 
- Fördröjd expansionstid förenklar montering, 1-3 dagar beroende på vattenmängd
- Dimension: 25x20 mm
- Kan motstå hydrostatiskt tryck på upp till 80 m vattenpelare
- Hållbarheten och verkningstiden överskrider konstruktionens förväntade livslängd
Produktinformation BENTORUB+.pdf


SWELLSEAL MASTIC WA
Enkomponents vattenreaktiv svällfogmassa med ca 250% svällkapacitet för t ex tätning av gjut- och konstruktionsfogar i betong och fäste för gummibaserade svällfogband. Fogmassan har mycket god adhesion – även mot fuktiga ytor – och påförs enkelt med hjälp av en vanlig fogspruta.

Användningsområden
- Tätning vid rörgenomföringar m.m.
- Vattentätning i prefabricerade betongelement
- Limning av svällfogband och injekteringsslangar
- Utjämning av underlaget vid användning av svällfogband
- Tätning av spontlås

Montering
- Enkelt att applicera manuellt eller med tryckluftverktyg
- Har mycket god adhesion, fäster på betong, stål, PVC,                   fiberglas etc
- Skall ej monteras i vatten
- Minimum betongövertäckning 7 cm

Tekniska data
- Enkomponents vattenreaktiv svällfogmassa
- Härdar inom 24-36 timmar
- Motståndskraftig mot petroleumprodukter, mineral /                    vegetabilisk olja och fett

Produktinformation SWELL SEAL Mastic WA.pdf

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig