Injektering parkeringsgarage Varbergsgatan, Göteborg

Problemställning:
Ale Betongborrning fick i november 2020 uppdraget att såga upp ett hål i bottenplattan i parkeringsgarage (källarplan) på Varbergsgatan i Göteborg, för att möjliggöra lagning av sopsugsrör.
Då grundvatten konstant trycker på krävdes därför att återgjutningen blev vattentät efter avslutat lagningsarbete. För att förenkla injektering med vattenreaktiv härdplast i gjutskarvar monterades injekteringsslangen INFILTRA STOP. Därutöver monterades svällfogbandet BENTORUB+ för att, genom sin svällning, förhindra stora vatteninträngningar.

Åtgärd:
Som bild nr 2 visar gav inte svällbandet 100% effekt, dessutom uppkom krympspricka i gjutningen.
INFILTRA STOP-slangen injekterades med vattenreaktiv polyuretan - HA Cut AF samt efterföljande injektering av krympspricka utfördes.

Entreprenör:           
Ale Betongborrning AB
Underentreprenör:  
Betong & BergTeknik i Sverige AB

Period:
November 2020