Injektering Hallonbergens tunnelbanestation Stockholm

Företagen M8 Berg AB / H2noll AB fick under våren 2021 uppdrag att täta inläckage av vatten vid Hallonbergen, en station inom Stockholms tunnelbana, belägen i Sundbybergs kommun. Stationen ligger i bergrum 28 meter under marken.
Företagen, som är specialiserade på att arbeta med klätter- och repteknik, vände sig till Pump Partner gällande tätningsmaterial, utrustning och metod.
Läckageområdet var beläget direkt ovanför rulltrapporna ner till perrongen.

Med hjälp av linor och avancerad klätterutrustning kunde en
ca 5 meter lång sträcka tätas
under nattetid då stationen var avstängd.

Entreprenör:
H2noll AB      

Period:
April 2021

Nyhetsarkiv